Bu Dönem Açılan Dersler

Türkiye’nin komşuları olan Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler. Türkiye’nin ekonomik ve siyasal anlamda komşularıyla kurduğu ilişkiler.
Türkiye siyasal sisteminin; anayasa, idari yapılanma, siyasi partiler, seçimler ve çıkar grupları üzerinden analizi.
Bugünün küresel ekonomisinde gözlenen değişikliklerin analizi. Küresel ticaret, finans ve üretim ağlarına yakından bir bakış. Devletin ve küresel kurumların bu süreçte değişen rollerinin incelenmesi.
Uluslararası hukukun ortaya çıkışı, dönüşümü ve genişlemesi; devletin ve uluslararası örgütlerin uluslararası hukukun özneleri olarak bu süreçlerdeki rolü, uluslararası standartlara yakından bakış, küresel yönetişim ve bunun devlet egemenliğine karşı oluşturduğu sorunlar.
Kalkınma konularının Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika perspektifinden tartışılması, kalkınma çalışmalarında bölgelerin ve bölgeselliğin değerlendirilmesi.