MIR (Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Yüksek Lisans Programı)

MIR programı Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'nun siyaseti, ekonomisi ve tarihini inceleyen yoğun bir program sunmaktadır. Her profesyonel için yenilikçi vizyonun yanı sıra değerlendirmeler ve analizlerde kullanmak üzere somut araçlar temin eder. MIR sadece müfredatı ve öğretim üyeleri ile değil özellikle Balkanlar, Amerika, Avrupa, Afrika, Türkiye, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan gelen öğrencileri ile bir uluslararası program olmayı başarmıştır. Öğrencilerimiz reklamcılık, sivil toplum örgütleri, danışmanlık firmaları, sinema, finans, dış ilişkiler, uluslararası örgütler, basın, hukuk, stratejik planlama ve düşünce kuruluşları, mütercimlik ve telekomünikasyon gibi çok çeşitli alanlardan gelmektedir. Bazı mezunlarımız kamuda ya da özel sektörde; bazıları ise var olan pozisyonlarında ilerleyerek; bazıları yeni kariyer yoluna girerek; bazıları da doktora eğitimine devam ederek programımızdan faydalanırlar.

Cover Menu